Ako vam samo napišem da svoju ženu izvedete na večeru u pizzeriju Forum za Dan žena i kupite joj ružu...